Pest megye legkisebb települése, Tésa

Az Ipoly-mente legapróbb, egyetlen száz fő alatti településén érdemes megállni egy hosszabb kirándulás alkalmával is, mert akad itt látnivaló. A községet övező természeti szépség mellett egy római katolikus templom és egy barokk kastély is található Tésán, utóbbiban egykor még Jókai Mór és Petőfi Sándor is vendégeskedett.

Pest megye legészakibb része a szobi járás, mely elér egészen a szlovák határig. Itt található a megye legkisebb települése, Tésa. A Börzsöny völgyében elhelyezkedő községet északról a szlovák területen található Ipolyvisk és Ipolyszakállos, magyar részen a szintén Pest megyei Kemence és Bernecebaráti veszi körül. Tésa területe meghaladja a 400 hektárt. A KSH 2018-os adatai szerint a községnek mintegy 80 lakója van, így ez Ipoly-mente legapróbb, egyetlen száz fő alatti települése.

Története

A település első írásos említése a 13. századra vezethető vissza. Történelmi források szerint a török megszállást követően Tésa teljesen elpusztult, és csak a 19. században népesedett be újra. Ekkor a lakosok többsége bogyós gyümölcsök termesztésével és juhtenyésztéssel foglalkozott, ráadásul a falu saját vízimalmot is üzemeltetett a folyón. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés az Ipoly folyót jelölte ki országhatárnak, így Tésa határmenti településsé vált.

Látnivalók

Az apró községnek két ismertebb épülete is van: a római katolikus templom és a Foglár-kastély. A templom barokk stílusban épült.  Belső terét festett szobrok, gazdagon faragott szószék, alabástrom dombormű és egy míves orgona díszíti. Az egykori Foglár-kastély szintén barokk épület, amelyet a helyi Foglár család építtetett a 18. században. Érdekessége, hogy egykoron vendégeskedett itt Jókai Mór és Petőfi Sándor is. A kastély később a Jankovich családé lett, amelynek tagja volt Jankovich Béla, aki 1913-1917 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere tisztségét töltötte be. Az épület ma magánkézben van. Az évek során romossá vált kastély felújítását 2017-ben kezdték el.

Képek forrása: tesabarat.hu