Biatorbágyi viadukt

A Pest megyei építmény a magyar vasúttörténet legfényesebb korszakának az emléke, emellett nagyszerű látványosság is. A Füzes-patak völgye felett ível át, Biatorbágy határában. Az eredetileg egyvágányú völgyhíd 1883-84-ben épült a Budapest Kelenföld-Újszőny (Komárom) vasútvonal szolgálatára, 1903-ban meg kellett erősíteni a teherbírását. Országos ismertséget a XX. század első harmadában elkövetett merényletet követően szerzett.

Biatorbágy a Zsámbéki-medencében helyezkedik el. Az őskor óta lakott település, a feltárások során bronzkori földvármaradványokat és honfoglalás kori településmaradványokat is találtak itt. A biatorbágyi viadukt elnevezés valójában két völgyhidat takar. A Budapest – Bécs fővonal kiépítésekor 1884-ben épült a jobb vágány hídja, a vasútvonal kétvágányúsításakor, 1898-ban pedig elkészült a bal vágány völgyhídja is.

Az építmény a Füzes-patak völgyét hidalja át 120–140 méter szélességben és 20–25 méter magasságban. A hídfőket egy- és kétnyílású kőboltozattal építették, a fesztávot többszörös rácsozású, felsőpályás, hegeszvas anyagú tartó hidalja át. A hidak mind történeti, mind technikatörténeti szempontból érdekesek.

A viadukt országos ismertséget egy merényletnek köszönhetően szerzett. 1931. szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta az egyik sínszálat a viadukton a Budapest-Bécs vonalon közlekedő gyorsvonat alatt, amely kisiklott és több kocsi a mélybe zuhant. A merényletnek 22 halálos áldozata volt. A robbantást követően a híd kisebb sérüléseket szerzett, ezt helyreállították és 1931. október 3-án átadták újra a forgalomnak.

1977-ben korrigálták a vasútvonal pályáját, ezzel a viaduktot forgalmon kívül helyezték.  A hidak közvetlen környezetében a vasúti pálya kis sugarú ívei ugyanis jelentősen lassították a forgalmat. Az új pályaszakasz az eredeti nyomvonaltól északra épült. A völgyhidakra a MÁV nem tartott igényt, műemléki védettség hiányában felmerült elbontásuk lehetősége is.

Megőrzésük érdekében a ’80-as évek végén Biatorbágy Nagyközség közösségi tulajdonban átvette a hidakat a MÁV-tól. A ’90-es évek elején elvégezték a terméskőfalazat és az acélszerkezet állagmegóvását, a jobb vágány hídján sétaút vezet át, kilátóként működik, a bal vágány hídját lezárták.

A biatorbágyi völgyhidak különlegessége többrétű: egyrészt nincs már Magyarországon máshol páros vasúti völgyhíd, csak Biatorbágyon, másrészt az ország jelenlegi területének földrajzi adottságaiból kifolyólag a vasúti völgyhidak száma igen kevés.

forrás: pestmegye.hu, zsambekinfo.hu, vagabundus.hu, biatorbagy.hu