Zámorhegyi remeteség

Az Érdi járás legkisebb lélekszámú települése Pusztazámor. Itt található az a remete kápolna, melyet Lenthy István, Jeromos atya ferences rendi szerzetes számára emeltetett Mentler Mihály, nagyszombati főbíró. A barokk stílusú épület 1758-ban épült, egy egykori Árpád-kori templom romjaira. A II. világháborúban a belső berendezése csaknem teljesen elpusztult, bizonyos értékes tárgyakat azonban sikerült kimenekíteni. A remete-templom épületében napjainkban állandó vallás- és helytörténeti kiállítás látható.

Pusztazámoron a temetőkertben található a Pest megyei település leghíresebb nevezetessége a XVIII. században épült zámorhegyi remeteség. Az épületet a török uralom után 1758-ban emeltette az akkori nagyszombati főbíró, Mentler Mihály mégpedig Lenthy István, azaz „Jeromos atya” számára. A ferencesrendi szerzetes 22 évig élt Nagyszombat mellett remeteségben, később pedig megengedték neki, hogy Zámor hegyén telepedjen le és a környék falvaiban kolduljon. A remetetemplom építésénél – az 1761. évi sóskúti „canonica visitatio” szerint – felhasználták egy 11 m hosszú, 6,5 m széles, XIII. században épült, patkó alakú román templom maradványait.

Az épület hazánk egyedülálló barokk műemlék-különlegessége mind alaprajzi, mind felépítményi rendszerében, művelődéstörténeti és műemléki szempontból egyaránt.  A II. világháború cselekményeinek következtében elpusztult berendezéseinek jó része. Feljegyzések szerint egykoron szarkofágalakú oltára volt, ezen helyezkedett el a faragott barokk szentségház és a szentségtartó. Az elpusztult szószékkosarának négy oldalán pedig a négy evangélista festett képe volt látható.

A remete-templom oromzatos homlokzatának nyeregtetején fa tornyocska látható. A homlokzaton balról kosáríves, rokokó csüngődíszes, faragott keretű templombejárat található, míg, jobbról kőkeretes kriptalejárat látható, az emeletszinten pedig két kőkeretes ablak helyezkedik el. A templomhoz kapcsolódik a harangház, mely a szentély mögött helyezkedik el, nyerskőből rakott, hengeres, zsindelytetős építmény.

A remete-templom épületében napjainkban állandó vallás- és helytörténeti kiállítás látható.

forrás: pestmegye.hu, pusztazamor.kornyeke.hu, csodakatosmagyarorszag.hu, wikipedia.hu, pusztazamor.hu, epitettemlek.hu, mapionet.hu