Mária-kegyhelyek Pest megyében

Május a római katolikus egyházban Szűz Mária hónapja. Ennek eredete a XIII. századra vezethető vissza. A tavaszi hónap természeti szépsége – a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata – indította a Szűzanya tisztelőit imádságra. Több, mint száz évvel ezelőtt, 1917-ben szintén májusban (egészen pontosan május 13-án) volt a Szűzanya fatimai jelenése. Mária tiszteletére Magyarországon és a világban is számos kegyhely, templom, búcsújáró hely létesült. Pest megyében is több ilyen található, a legismertebbek közül néhányat mi is összegyűjtöttünk.

Mária-kegyhelyek

A Szűzanya tisztelet különleges helyei ezek. Kialakulásuk hátterében többnyire csoda vagy Mária-jelenés áll. Olyan katolikus vagy ortodox kereszténység által elismert búcsújáró helyek ezek, ahol csodatévő Mária-képet vagy Mária-szobrot tisztelnek, vagy a Szűzanya jelenésével kapcsolatos tárgyat helyeztek el. A Mária-kegyhelyeken sok esetben templomot építettek, illetve zarándoklatokhoz alkalmas tereket alakítottak ki. Európában a legismertebb kegyhelyek közé tartozik Lourdes, Częstochowa és Fatima. Magyarországon is több Mária-kegyhely van. A legismertebbek egyike Máriapócs vagy Mátraverebély-Szentkút. Pest megyében is több ilyen hely van, ebből gyűjtöttünk össze néhányat mi is.

Máriabesnyő (Gödöllő) 

Az 1750-es években Grassalkovich Antal volt Máriabesnyő grófja, illetve az ország leggazdagabb urainak egyike. Istenfélő katolikus ember volt, külön pápai engedéllyel az utazásain egy hordozható oltárnál vehetett részt szentmisén. A gróf háromszor nősült. Az első két feleségét halál miatt vesztette el. A harmadikat – hét évi házasság után – szintén súlyos betegség érte el. Ekkor a gróf fogadalmat tett, hogy ha felgyógyul a felesége, akkor egy templomot épít a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Az épület helyét azonban még nem döntötte el. Akkoriban a gödöllői út mentén, egy domb tövében, valószínűleg még a XIII. században itt élt premontreiek által épített templom 300 éves romjai álltak, sűrű erdőkkel eltakarva. A romok láttán a gróf úgy döntött, hogy legjobb lesz, ha a hajdani templomot építteti újjá Szűz Mária tiszteletére. Az építkezés közben a gróf álmában egy szép nő jelent meg és azt mondta: „Ha a templom romjai közt, ott, ahol hajdan a főoltár állott, ásni fogsz, valami szép tárgyat találsz.” A különleges üzenet valóra is vált, mert a munkák során egy kőlap alatt valóban egy kis Mária szobrot találtak, ez tetté aztán kegyhellyé Máriabesnyőt. A körülmények kivizsgálását Migazzi Kristóf Antal bíboros érsek folytatta le. 2008-ban a máriabesnyői kegytemplom XVI. Benedek pápától megkapta a kis bazilika rangot.

Budakeszi-Makkosmária (Angyalok királynéja-templom) 

Az egyik legenda szerint a kegyhely története a XVIII. századra nyúlik vissza. 1731-ben Budakeszi szélén fekvő szőlőskertjébe indult el Traub József. Útközben egy tölgyfánál megjelent neki a szenvedő Krisztus arca. Később beteg lett, de csodálatos módon kigyógyult súlyos bajából. Hálából egy olasz származású budai festőtől, Falconeritől vásárolt egy Mária-képet, amely a „tápláló Szűzanyát” ábrázolta.  A festményt kifüggesztette a tölgyfára. Mivel a képet sokan látogatták, a veszprémi püspök, Acsádi Ádám engedélyt adott nyilvános tiszteletére. A képre a Trinitátus óbudai szerzetesrend figyelt fel, és egy egytornyos templomot épített ide. A szentképet a Fogolykiváltó Boldogasszonynak szentelték, valószínűleg a mára feloszlatott szerzetesrend főbb tevékenysége miatt.

Solymári Segítő Mária kegykép

Az úgynevezett máriahilf festmények a hazai svábság körében voltak közkedvelt kegyképek. A solymári „Segítő Mária” képet Lang Péter kőműves vásárolta és helyezte egy fára az erdőben a XVIII. század elején. 1739-ben Buda környékén pestisjárvány dúlt, és Maurer Károly Buda újlaki polgár itt imádkozott családjáért. A szomszédjai mind meghaltak a járványban, az ő családja azonban nem betegedett meg. Kápolnát építettet, és ide helyezte a kegyképet, míg a helyi földesúr megépítette a plébániatemplomot 1784-ben, és ennek oltárképe lett.

 

forrás: femina.hu, bucsujaras.hu, katolikusradio.hu, mindenuttjooo.blogspot.com, normafapark.hu, zsambekinfo.hu, indafoto.hu, egykor.hu, solymaronline.hu