Pályázati felhívás

A környezetvédelem, bolygónk természeti és épített értékeinek megőrzése mindannyiunk közös feladata. Amit és ahogyan ma cselekszünk, az a jövő generációkra is kihat. Földünk állapota gyermekeink, unokáink jövőjét és életminőségét határozza meg. Pest Megye Önkormányzata ennek fontosságát felismerve alapította meg 2008-ban a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat, melyre idén is várják a pályázatokat.

Mi a célja a pályázatnak?

2008-ban Pest Megye Önkormányzata a megye lakosainak és közösségeinek megbecsülése végett alapította meg a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat. Azok erőfeszítését kívánják így elismerni, akik sokat tesznek az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért. A díj – az alapítás óta – minden évben kiosztásra került és az immár több mint egy évtizedes hagyományhoz hűen idén is várják a pályázatokat.

Kik jogosultak elnyerni a díjat?

  • Természetes személyek
  • Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek

A díjból 1-1 kerül odaítélésre a fenti két jogosultsági kategóriában.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, összefűzött vagy egybekötött A/4 -es méretben.

A pályázat tartalmi követelményei

A benyújtásra kerülő dokumentumnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
  • a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
  • a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (1-3 A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatását, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál.

 

Meddig lehet a pályázatot benyújtani?

A pályázatot a kiírásban megadott címre 2020. október 02-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni.

 

A felhívás részletes leírása és feltételrendszere, valamint a megvalósítás menete az alábbi linken olvasható: http://www.pestmegye.hu/44-kiemelt-temak/4264-pest-megye-kornyezetvedelmeert-dij-palyazati-felhivas