A békéltetés 2019-ben

Szerződések végén sokszor olvashatjuk, hogy az érintettek a köztük lévő vitát kötelesek elsősorban békés úton rendezni. Ha ez személyes egyeztetéssel nem sikerül, kérhetnek szakmai segítséget. A békéltetés a vitarendezés szakszerű, bíróságon kívüli módja, amely rövid időt vesz igénybe és díjmentes.

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartoznak a Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők által kezdeményezett fogyasztóvédelmi jogviták.

A „békéltetés” bírósági eljáráson kívüli alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek célja, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között keletkezett fogyasztói jogvitákban a felek között egyezség jöjjön létre. Az eljárás maga a fogyasztó kezdeményezése alapján indul meg. Természetesen csak azután, hogy az illető személy előtte már megpróbálta rendezni a problémát az érintett vállalkozással, de mindez sikertelenül zárult. Az eljárást írásban, postán feladott levélben vagy e-mailben benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni. A kérelemhez másolatban csatolni kell azokat az iratokat, amelyek tartalmára a fogyasztó a beadványában bizonyítékként hivatkozik.

Az eljárás meghallgatással kezdődik, amelyet vagy egy háromtagú eljáró tanács, vagy jogász képzettségű egyedül eljáró testületi tag folytat le. Ezt követően az okirati bizonyítékok, szükség esetén tárgyi bizonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján következik a határozathozatal. Az eljáró tanács határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyása határozattal, vagy ajánlás. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. A kihirdetett határozatot az eljáró tanács 30 napon belül postán megküldi a feleknek vagy meghatalmazottjaiknak.

A vállalkozást az eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra válasziratot kell küldenie a testület részére. Ha a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, telephelye vagy fióktelepe, egyezség létrehozására is feljogosított képviselőt kell küldenie a meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki, amely kis- és középvállalkozások esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvállalkozások esetében az éves árbevételhez igazodóan, akár milliós tétel is lehet.

A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

forrás: godolloihirek.hu

További információ: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

A képek illusztrációk.